SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
2
6
0
3
4
9
Nghiệp vụ Thứ Ba, 26/06/2018, 14:55

CÁC ĐÀI PT-TH NAM SÔNG HẬU:Nâng cao chất lượng phong trào thi đua

Năm 2018, Đài Phát thanh - Truyền hình (PT-TH) Bạc Liêu được giao nhiệm vụ làm Cụm trưởng Cụm thi đua số 9, các đài PT-TH Nam sông Hậu. Căn cứ vào Hướng dẫn 415 của Cục PT-TH và Thông tin điện tử, Đài PT-TH Bạc Liêu vừa tổ chức Hội nghị ký kết giao ước thi đua giữa các đài PT-TH Cụm Nam sông Hậu.

Tập huấn nghiệp vụ phát thanh cho cán bộ, phóng viên Đài PT-TH Bạc Liêu.

Mục tiêu chủ yếu của công tác thi đua năm nay được các đài PT-TH trong khu vực xác định là tiếp tục nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng trong giai đoạn mới. Duy trì và nâng cao chất lượng phong trào thi đua của Cụm và mỗi đài; phát động các phong trào thi đua phù hợp với tình hình thực tế và tạo khí thế thi đua sôi nổi, bằng những việc làm thiết thực, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tạo nhiều sản phẩm báo chí có chất lượng, phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu của khán, thính giả. Bên cạnh đó, đơn vị Cụm trưởng căn cứ vào nhiệm vụ của mình tổ chức các hoạt động gặp gỡ giao lưu, liên hoan nghiệp vụ nhằm tạo sự đoàn kết, gắn bó hơn nữa giữa những người làm báo nói, báo hình; trau dồi chuyên môn, học tập kinh nghiệm của đồng nghiệp trong khu vực.

Trong hướng dẫn thực hiện công tác thi đua PT-TH và Thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông (TT-TT) cũng đã nêu rõ một số nội dung mà các đài trong khu vực cần tập trung trong năm 2018. Theo đó, ngoài những nhiệm vụ mang tính thường xuyên, các đài cần tuyên truyền có trọng tâm hơn Chỉ thị 34/CT-TW ngày 7/4/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; Chỉ thị 05/CT-TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Kịp thời tuyên truyền các giải pháp của Chính phủ trong điều hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; các nhiệm vụ cấp bách mà Đảng, Nhà nước đang chỉ đạo trong việc thực hiện đồng bộ các giải pháp để kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội. Tích cực thông tin, tuyên truyền để toàn xã hội nhận thức sâu sắc về tình hình thế giới, trong nước, những thuận lợi, khó khăn trong quá trình bảo vệ Tổ quốc, đảm bảo an ninh - quốc phòng, phát triển kinh tế - xã hội; đấu tranh chống lại các thông tin xuyên tạc, chống phá từ các thế lực thù địch, tạo được sự đồng thuận trong toàn xã hội. Bên cạnh đó, các đài cần có kế hoạch cụ thể thực hiện Kết luận 23/KL-TW ngày 22/11/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường chỉ đạo, quản lý, phát huy vai trò của báo chí, xuất bản trong việc ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyến hóa” trong nội bộ. Bám sát định hướng và tuyên truyền có hiệu quả về chủ đề bảo vệ chủ quyền biển đảo, về hội nhập quốc tế, bảo đảm giữ vững độc lập chủ quyền Tổ quốc, toàn vẹn lãnh thổ, đồng thời giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng, phát triển đất nước. Tiếp tục tuyên truyền sâu rộng và có hiệu quả các đợt sinh hoạt chính trị, các cuộc vận động lớn của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc phát động như: “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới”; phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Ngành TT-TT chung sức xây dựng nông thôn mới” do Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng TT-TT phát động nhằm đóng góp thiết thực, hiệu quả vào sự phát triển của đất nước, của ngành TT-TT. Đẩy mạnh tiến độ triển khai thực hiện Quy hoạch truyền dẫn, phát sóng PT-TH đến năm 2020 và Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020; tranh thủ nguồn lực đầu tư để mở rộng cơ sở vật chất, nâng cao điều kiện tác nghiệp, năng lực sản xuất chương trình, trang thiết bị kỹ thuật theo hướng hiện đại, đồng bộ, đúng quy hoạch, đúng lộ trình số hóa theo Đề án số hóa truyền hình mặt đất đến năm 2020. Tiếp tục tổ chức bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên theo hướng chuyên nghiệp nhằm nâng cao trình độ, năng lực, phẩm chất chính trị để bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Một trong những nhiệm vụ then chốt của các đài trong giai đoạn hiện nay là không ngừng đổi mới các chương trình PT-TH, đa dạng hóa các hình thức thông tin, hạn chế tối đa những sai sót trên sóng, đảm bảo đúng tôn chỉ, mục đích và định hướng; tăng thời lượng tự sản xuất và bảo đảm tỷ lệ cân đối giữa các chương trình chính luận và giải trí.

Công việc hàng ngày của Tổ Khmer Đài PT-TH Bạc Liêu. Ảnh: H.T

Bên cạnh nhiệm vụ chuyên môn, các đài cần làm tốt việc xây dựng tổ chức cơ sở Đảng, các đoàn thể trong sạch, vững mạnh, thực hiện tốt quy chế dân chủ, hoàn thiện quy trình, quy chế quản lý nội bộ, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, viên chức và người lao động.

Một trong những nét mới được lãnh đạo các đài quan tâm tại hội nghị chính là việc tăng cường giao lưu, trao đổi, hợp tác sản xuất, chia sẻ thông tin, nội dung chương trình giữa các đài.

Cùng với những nội dung theo định hướng của Cục PT-TH và Thông tin điện tử, với vai trò là Cụm trưởng Đài PT-TH Bạc Liêu cũng đã xây dựng kế hoạch hoạt động của Cụm với nhiều nội dung đa dạng, phong phú phù hợp với điều kiện tác nghiệp của đội ngũ những người làm báo nói, báo hình trong khu vực Nam sông Hậu, trong đó đáng chú ý nhất là cuộc Liên hoan nghiệp vụ PT-TH. Có thể nói, Liên hoan nghiệp vụ các đài trong Cụm là một sân chơi bổ ích, vừa tầm đối với đội ngũ những người làm PT-TH trong Cụm. Theo kế hoạch, mỗi đài tham dự Liên hoan với 6 tác phẩm phát thanh (bao gồm các thể loại: phóng sự, phỏng vấn, câu chuyện truyền thanh); 6 tác phẩm truyền hình (bao gồm các thể loại: phóng sự, chương trình tiếng dân tộc thiểu số và thể loại phim tài liệu).

Ngoài những hoạt động trên, lãnh đạo các đài trong khu vực cũng đã thống nhất với kế hoạch của Đài PT-TH Bạc Liêu đề ra là sẽ cùng nhau phối hợp tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ, hội thảo kỹ thuật và giao lưu thể thao. Đoàn Thanh niên của các đài cũng sẽ tổ chức hoạt động giao lưu, về nguồn hỗ trợ hộ nghèo vùng căn cứ. Dự kiến hoạt động này sẽ được diễn ra trung tuần tháng 6/2018, lập thành tích thiết thực chào mừng 93 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2018).

Nguyễn Quang Minh

Theo nguồn Đặc san "Nhà báo & Nghề báo"


Số lượt người xem: 82 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày