SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
2
9
0
3
5
4
Nghiệp vụ Thứ Ba, 03/10/2017, 15:05

Quyền con người qua những sửa đổi của Luật Báo chí

Điều 25 Hiến pháp hiến định công dân có quyền tự do báo chí, tiếp cận thông tin và thực hiện các quyền này do pháp luật (bao gồm cả các đạo luật và văn bản dưới luật) quy định.

Các nhà báo tham quan thực tế về xử lý môi trường tại Nhà máy Bia Sài Gòn - Bạc Liêu.

                                                                                                                                     Ảnh: M.Đ

       Nhìn lại lịch sử lập pháp ở nước ta, Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam qua các thời kỳ và Luật Báo chí của nước ta đều có quy định quyền tự do ngôn luận trên nguyên lý nền tảng, bảo đảm giá trị phổ quát của quyền con người. Luật Báo chí năm 2016 đã thể hiện được tinh thần của Hiến pháp đối với quyền tự do báo chí, quyền tiếp cận thông tin. Thể chế hóa các nguyên tắc, quan điểm của Đảng về công tác tư tưởng, lý luận và báo chí trước yêu cầu mới. Trên nền tảng phát huy và kế thừa những giá trị cốt lõi của Luật Báo chí qua các thời kỳ, Luật Báo chí 2016 đã triển khai thực hiện quy định của Hiến pháp năm 2013, trong đó có quy định mới hết sức quan trọng về quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình... phù hợp điều kiện phát triển của đất nước.

       So với Luật Báo chí trước đây, Luật Báo chí 2016 có nhiều điểm mới cơ bản, đó là quy định về quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận trên báo chí của công dân; đối tượng thành lập cơ quan báo chí; quyền tác nghiệp của báo chí; đạo đức nghề nghiệp của người làm báo; liên kết trong hoạt động báo chí; hoạt động kinh doanh dịch vụ của cơ quan báo chí; cải chính và xử lý vi phạm trong lĩnh vực báo chí…

       Về quy định quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận trên báo chí, Luật Báo chí mới đã kết cấu Chương II với 4 điều quy định cụ thể về quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận trên báo chí của công dân. Trong đó quy định công dân có quyền sáng tạo tác phẩm báo chí; cung cấp thông tin cho báo chí; phản hồi thông tin trên báo chí; tiếp cận thông tin báo chí; liên kết với cơ quan báo chí thực hiện sản phẩm báo chí; in và phát hành báo in; góp ý kiến, phê bình, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo trên báo chí đối với các tổ chức của Đảng, cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và các tổ chức, cá nhân khác.

       Ngoài những quy định của Luật Báo chí cũ, Luật Báo chí 2016 quy định cụ thể về trách nhiệm cung cấp thông tin cho báo chí của cơ quan, tổ chức, người có trách nhiệm, những thông tin cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền có quyền từ chối cung cấp thông tin cho báo chí. Đặc biệt, để bảo vệ nguồn tin báo chí và quyền tác nghiệp của nhà báo, so với luật trước đây, Luật Báo chí mới đã quy định giới hạn việc cơ quan báo chí, nhà báo chỉ phải tiết lộ người cung cấp thông tin khi có yêu cầu bằng văn bản của Viện trưởng Viện KSND, Chánh án TAND cấp tỉnh và tương đương trở lên cần thiết cho việc điều tra, xét xử tội phạm rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng. Đồng thời, Viện trưởng Viện KSND, Chánh án TAND cấp tỉnh và tương đương trở lên có trách nhiệm tổ chức bảo vệ người cung cấp thông tin sau khi tên của họ được tiết lộ.

       Cùng với quy định rõ quyền hạn, nghĩa vụ đối với nhà báo, Luật Báo chí mới còn bổ sung, luật hóa những quy định bắt buộc về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo nhằm nêu cao vai trò, trách nhiệm công dân của người làm báo, đạo đức nghề nghiệp của người làm báo.

        Đáng chú ý, tại Điều 9 Luật Báo chí mới quy định cụ thể hơn, rõ ràng hơn một số hành vi bị cấm trong hoạt động báo chí so với Luật Báo chí cũ. Cấm thông tin quy kết tội danh khi chưa có bản án của tòa án, thông tin ảnh hưởng đến sự phát triển bình thường về thể chất và tinh thần của trẻ em, thông tin về những chuyện thần bí gây hoang mang trong xã hội, ảnh hưởng xấu đến trật tự, an toàn xã hội và sức khỏe của cộng đồng... Mặt khác, những hành vi cấm đăng, phát thông tin quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 9 đã có sự tương thích với các quy định tại Bộ luật Hình sự năm 2015, các hành vi bị cấm khác đã tương thích với Bộ luật Dân sự và các luật khác, bảo đảm tính khả thi trong thực tế.

        Nhằm bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân bị báo chí thông tin sai sự thật, Luật Báo chí mới đã bổ sung một số quy định mới về cải chính. Theo đó, báo chí điện tử, ngoài việc đăng, phát lời cải chính, xin lỗi còn phải gỡ bỏ ngay thông tin sai sự thật đã đăng, phát. Các cơ quan báo chí, trang thông tin điện tử tổng hợp đã đăng, phát thông tin của cơ quan báo chí khác có nội dung phải cải chính, xin lỗi cũng phải thực hiện đăng lại nội dung cải chính, xin lỗi của cơ quan báo chí vi phạm.

       Luật Báo chí mới đã pháp điển hóa quy định tại các nghị định của Chính phủ để đưa vào luật, đồng thời bổ sung một số quy định mới để điều chỉnh hoạt động báo chí.

Kim Kim

(Theo nguồn Đặc san Nhà báo & Nghề báo)


Số lượt người xem: 144 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày