SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
3
7
1
3
1
8
Đặc san "Nhà báo & Nghề báo" Thứ Ba, 30/07/2019, 15:20

Báo chí Bạc Liêu góp phần bảo tồn và phát huy văn hóa Khmer Nam bộ

Thời gian qua, các cơ quan báo chí tỉnh nhà đã dành nhiều dung lượng, thời lượng, diện tích để tuyên truyền, quảng bá văn hóa Khmer Nam bộ. Đi liền với đó là sự đổi mới mạnh mẽ về nội dung, hình thức tuyên truyền, thường xuyên nâng cao chất lượng, xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề phù hợp với yêu cầu phát triển và thực tiễn hoạt động bảo tồn văn hóa Khmer.

Chùa Kom-phi Sa-kor Prek-chroub (chùa Xiêm Cán, xã Vĩnh Trạch Đông, TP. Bạc Liêu) là di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh từ năm 2000.

       Đảng ta xác định “Văn hóa là một mặt trận; xây dựng và phát triển văn hóa là một sự nghiệp cách mạng lâu dài, đòi hỏi phải có ý chí cách mạng và sự kiên trì thận trọng”. Trong sự nghiệp cách mạng này, báo chí giữ vai trò quan trọng: “Các cơ quan truyền thông phải (…) nâng cao tính tư tưởng, nhân văn và khoa học, góp phần xây dựng nền văn hóa và con người Việt Nam”.

Bạc Liêu có 7 dân tộc, nhưng chiếm hơn 99% dân số là 3 dân tộc Kinh, Khmer và Hoa. Dân tộc Khmer sinh sống ở đây lâu đời, họ là một trong những tộc người khai hoang vùng đất này, lập nên những phum sóc, kế thừa, duy trì, sáng tạo các giá trị văn hóa của tổ tiên. Văn hóa Khmer vừa đa dạng, phong phú, nhưng lại dễ nhận ra và có đặc trưng tiêu biểu là ngôi chùa. Ngôi chùa vừa là trung tâm sinh hoạt tôn giáo, tín ngưỡng, vừa là trường học, trung tâm kinh tế của phum sóc. Văn hóa Khmer đã là một phần quan trọng của văn hóa Bạc Liêu.

       Nhận thức rõ vai trò của đồng bào dân tộc Khmer, trong đó có văn hóa Khmer, các cơ quan báo chí Bạc Liêu từ lâu đã quan tâm sâu sắc đến tuyên truyền về bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa của dân tộc này. Nhiều tin, bài, phóng sự phản ánh trên nhiều mặt đời sống của đồng bào Khmer. Các cơ quan báo chí ưu tiên thâu nhận cử nhân, hoặc người có trình độ, uy tín (như chức sắc xuất tu) là người Khmer vào công tác, sau đó đưa họ đi đào tạo và bồi dưỡng về nghiệp vụ báo chí. Đó là tiền đề quan trọng để báo chí Bạc Liêu cho ra đời ấn phẩm báo Bạc Liêu chữ Khmer, chuyên đề chuyên biệt về người Khmer. Các sản phẩm báo chí về Khmer liên tục được cải tiến về hình thức thể hiện, nội dung tuyên truyền, tăng thời lượng phát sóng, tăng kỳ phát hành. Người Khmer có riêng những sản phẩm báo chí chuyên biệt nên họ phấn khởi, thấy mình luôn được Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương quan tâm. Ấn phẩm báo Khmer, chuyên đề Khmer đã chú trọng giới thiệu, quảng bá các giá trị văn hóa tiêu biểu của đồng bào dân tộc thiểu số này, bao gồm văn hóa vật thể, phi vật thể, các nghệ nhân, nghệ sĩ, các hoạt động bảo tồn và phát huy văn hóa Khmer…       

      Báo Bạc Liêu chữ Khmer chính thức phát hành số báo đầu tiên vào tháng 4/2007. Năm đầu, mỗi tháng báo ra 1 kỳ, vào ngày 30. Kể từ tháng 7/2008 đến nay, mỗi tháng báo ra 2 kỳ, vào ngày 15 và 30. Số lượng báo là 1.000 tờ/kỳ, phát hành miễn phí đến các cơ quan cấp tỉnh, huyện có cán bộ dân tộc Khmer, cán bộ hưu trí, Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh và 22 chùa Khmer trong tỉnh (trong đó có độc giả là sư sãi, Ban quản trị chùa và phật tử).

      Còn với Đài PT-TH Bạc Liêu, Tổ Khmer thuộc Phòng Thời sự có 5 người, gồm 2 phát thanh viên, 3 phiên dịch đảm nhận sản xuất chương trình tiếng Khmer cộng tác cho kênh VTV5 (Đài Truyền hình Việt Nam) 12 chương trình mỗi năm và Đài Tiếng nói Việt Nam 1 kỳ/tuần. Còn trên sóng Đài PT-TH Bạc Liêu, bắt đầu từ ngày 8/2/2005, chính thức phát 30 phút chương trình Khmer hàng ngày, vào buổi sáng và buổi chiều. Đây là thời điểm đánh dấu bước tiến nhiều mặt của Đài PT-TH Bạc Liêu trong việc thực hiện chương trình phát thanh, truyền hình chuyên biệt cho đồng bào dân tộc thiểu số. Và sau 10 năm ra mắt, ngày 17/1/2009, chương trình Khmer trở thành chuyên đề, phát 2 kỳ/tháng.

       Báo chí Bạc Liêu phản ánh tương đối toàn diện về các hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa Khmer trên địa bàn. Các nội dung tuyên truyền không chỉ phản ánh chung về văn hóa Khmer trên địa bàn tỉnh, mà còn đi sâu phân tích về giá trị văn hóa Khmer trên nhiều khía cạnh, như tôn giáo, kiến trúc, trang phục, tập quán, ngôn ngữ, âm nhạc, nghệ thuật diễn xướng. Thông qua báo chí Bạc Liêu, công chúng, nhất là những ai quan tâm đến văn hóa dân tộc thiểu số ở Bạc Liêu sẽ có cái nhìn toàn cảnh về hoạt động bảo tồn và phát huy văn hóa Khmer.

       Giá trị văn hóa là kết tinh của tiến trình dài, đôi khi kéo dài cả ngàn năm, trải qua biết bao thế hệ. Sự đào thải và lựa chọn diễn ra liên tục, có sự giao thoa, tiếp biến để phù hợp, bổ sung, làm giàu kho tàng văn hóa của từng tộc người, dân tộc. Trong suốt tiến trình lịch sử ấy, mỗi cộng đồng là nơi gìn giữ, trao truyền, làm phong phú, đa dạng thêm và phát huy giá trị văn hóa của tộc người mình, dân tộc mình. Nhận thức được điều đó, nên sau khi đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá văn hóa Khmer, các cơ quan báo chí Bạc Liêu quan tâm tuyên truyền về ý thức trách nhiệm của cộng đồng trong việc bảo vệ và phát huy văn hóa của dân tộc này. Quảng bá để nhiều người trong và ngoài cộng đồng biết đến, để đồng bào Khmer tự hào với nền văn hóa phong phú của dân tộc mình. Lòng tự hào và tự tôn là yếu tố quyết định đến sự bảo tồn, bởi có tình cảm như vậy, cộng đồng mới tích cực, chủ động tham gia với vai trò là chủ thể của nền văn hóa đó.

       Bên cạnh đó, nhiều tác phẩm báo chí đã chỉ ra những điều bất lợi, cả khách quan và chủ quan đối với công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc Khmer. Nêu lên thực trạng, đưa ra kiến nghị, hay đề xuất giải pháp để giữ gìn và phát huy văn hóa Khmer Nam bộ hiện nay tốt hơn đã thể hiện tấm lòng của người làm báo chí Bạc Liêu đối với công tác này, với nền văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số. Để có những bài viết như vậy, phóng viên phải có sự theo dõi, hiểu biết nhất định về vấn đề này.

Các cơ quan báo chí Bạc Liêu đã bám sát chủ trương, đường lối của Đảng và chính quyền tỉnh trong việc tuyên truyền thực hiện tốt các mục tiêu, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, trong đó có nội dung về bảo tồn và phát huy văn hóa. Công tác tuyên truyền, quảng bá được đánh giá là một trong những yếu tố quan trọng, luôn được đặt lên hàng đầu, vì vậy, các cơ quan báo chí đã dành dung lượng, thời lượng, diện tích đáng kể để đăng, phát về nội dung này. Đi liền với đó là sự đổi mới mạnh mẽ về nội dung và hình thức tuyên truyền, thường xuyên nâng cao chất lượng, xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề phù hợp với yêu cầu phát triển và thực tiễn hoạt động bảo tồn văn hóa nói chung, gồm cả văn hóa của đồng bào dân tộc Khmer trên địa bàn tỉnh.

      Với một địa phương có đông đồng bào dân tộc Khmer sinh sống như tỉnh Bạc Liêu, vấn đề bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa Khmer luôn được quan tâm và đã đạt được những kết quả quan trọng, thắt chặt tình đoàn kết giữa các dân tộc, thúc đẩy ngành Du lịch nói riêng, kinh tế - xã hội của tỉnh nói chung phát triển. Đạt được những kết quả đó có đóng góp không nhỏ của báo chí Bạc Liêu.

Nguyễn Quốc

Theo nguồn đặc san “Nhà báo & Nghề báo”


Số lượt người xem: 190 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày