SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
3
9
3
8
8
0
Đặc san "Nhà báo & Nghề báo" Thứ Tư, 31/07/2019, 09:45

Đảng bộ huyện Hồng Dân: Nhiều mô hình hay làm theo gương Bác

Thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 06 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bạc Liêu về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, những năm qua, Đảng bộ và chính quyền huyện Hồng Dân đã triển khai nhiều kế hoạch, chỉ đạo, hướng dẫn đảng viên và nhân dân nghiêm túc thực hiện các công trình, phần việc, chương trình hành động cách mạng có ý nghĩa thiết thực theo tinh thần của các chỉ thị này. Về cơ bản, mỗi tổ chức cơ sở Đảng, mỗi đảng viên và quần chúng nhân dân đều thấm nhuần và xem việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ của mỗi cá nhân, đơn vị mình.

 

thư Huyện ủy Hồng Dân - Phan Thanh Duy tặng quà cho gia đình chính sách.

Để việc thực hiện Chỉ thị số 05 và Chỉ thị số 06 mang lại hiệu quả, Đảng bộ huyện Hồng Dân đã xây dựng nhiều kế hoạch, xác định chủ đề cần học tập theo từng năm, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương và triển khai đến các tổ chức cơ sở Đảng và nghiêm túc thực hiện. Năm 2019, Đảng bộ huyện Hồng Dân xây dựng chuyên đề “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Trên tinh thần chủ đề học tập này, từng tổ chức cơ sở Đảng sẽ triển khai, cụ thể hóa nội dung học tập và làm theo phù hợp với điều kiện đơn vị mình.

Mục đích của việc triển khai quán triệt, học tập chuyên đề năm 2019 nhằm giúp cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên các tổ chức chính trị - xã hội nhận thức sâu sắc về việc “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; đưa việc học tập và làm theo gương Bác đi vào chiều sâu, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân, củng cố hệ thống chính trị trong giai đoạn hiện nay. Theo đó, các cấp ủy, tổ chức cơ sở Đảng, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị phải có trách nhiệm, quyết tâm học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo nội dung chuyên đề 2019, xây dựng hình ảnh người cán bộ, đảng viên gần dân, sát dân, lắng nghe, tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ và chăm lo đời sống nhân dân.

Trong số rất nhiều phong trào, công trình, phần việc triển khai thực hiện nội dung chuyên đề năm 2019 của Huyện ủy Hồng Dân, có lẽ ấn tượng và hứa hẹn mang lại hiệu quả tích cực, đó là phong trào vận động mỗi đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức thực hiện tiết kiệm 1.000 đồng mỗi ngày để đóng góp tạo thành một nguồn quỹ giúp địa phương xây dựng các công trình cầu, đường giao thông nông thôn, các công trình dân sinh thiết yếu phục vụ người dân địa phương.

Công trình mỗi đảng viên tiết kiệm 1.000 đồng mỗi ngày được xây dựng dựa trên ý tưởng của khá nhiều đơn vị đã làm trước đây, nhưng thay vì số tiền vận động được sẽ giúp đỡ một vài cá nhân có hoàn cảnh khó khăn hay gia đình chính sách, thì nguồn tiền tiết kiệm này sẽ sử dụng xây dựng các công trình phúc lợi phục vụ lợi ích của người dân địa phương. Mục đích cao nhất của phong trào này là giúp thay đổi nhận thức của đảng viên, chuyển từ còn phân vân sang tự giác học tập và làm theo gương Bác. Là đơn vị được chọn chỉ đạo điểm của Năm Dân vận khéo 2019, ngay từ đầu năm, khi triển khai kế hoạch học tập và thực hiện chuyên đề năm 2019, đặc biệt là thực hiện phong trào tiết kiệm mỗi ngày 1.000 đồng, Đảng ủy xã Lộc Ninh đã nhanh chóng triển khai nội dung kế hoạch đến từng chi bộ cơ sở, từng đảng viên, nghiêm túc quán triệt và thực hiện có hiệu quả nội dung kế hoạch. 1.000 đồng tiết kiệm mỗi ngày, con số tưởng rất nhỏ, nhưng “góp gió thành bão”, với sự đóng góp của đông đảo đảng viên, cuối đợt vận động, số tiền ấy có thể sẽ xây dựng được 1 - 2 cây cầu hoặc 1 tuyến đường giao thông nông thôn. Đó là lợi ích rất thật và người thụ hưởng chính là nhân dân ở vùng quê đó. Hiểu rõ ý nghĩa này nên khi phong trào được phát động đã nhận được sự đồng thuận cao của cán bộ, đảng viên các chi bộ cơ sở.

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hiện nay không đơn thuần là một cuộc vận động mang tính chất phong trào mà Đảng bộ huyện Hồng Dân xác định đó là bổn phận, là nhiệm vụ của từng đảng viên, từng chi bộ cơ sở. Bằng việc cụ thể hóa thành những chủ đề, kế hoạch và công trình, phần việc cụ thể phù hợp với điều kiện của địa phương, sẽ tạo được sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của cán bộ, đảng viên trong huyện đối với việc tự giác học tập và làm theo gương Bác.

Mai Thảo

Theo nguồn đặc san “Nhà báo & Nghề báo”

 


Số lượt người xem: 268 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày