SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
3
7
1
3
4
9
Đặc san "Nhà báo & Nghề báo" Thứ Hai, 30/09/2019, 14:30

Tinh thần bất diệt của Bản tuyên ngôn độc lập 2/9/1945

Hàng năm, cứ đến mùa thu, trong lòng mỗi người dân Việt Nam không khỏi bồi hồi, xúc động nhớ tới sự kiện lịch sử trọng đại của đất nước - ngày 2/9/1945.

Tại Quảng trường Ba Đình - Hà Nội, nơi diễn ra cuộc mít-tinh của đông đảo nhân đân Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thay mặt Chính phủ lâm thời trịnh trọng đọc Bản tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trang trọng tuyên bố với toàn thể nhân dân Việt Nam và cả thế giới rằng: Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do, độc lập. Toàn thể đân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do và độc lập ấy.

Hơn 70 năm đã đi qua, những tư tưởng trong Bản tuyên ngôn độc lập do Chủ tịch Hồ Chí Minh viết là kết tinh những quyền lợi cơ bản và những nguyện vọng tha thiết của dân tộc Việt Nam, nói lên tâm hồn trong sáng, khí phách hào hùng của nhân dân ta và đã trở thành sức mạnh to lớn của toàn dân tộc Việt Nam vượt qua mọi khó khăn, thử thách trong từng giai đoạn của đất nước. Từ đó tới ngày nay, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, toàn thể nhân dân ta luôn đồng lòng quyết tâm, phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đưa đất nước tiến lên, không ngừng phát triển toàn diện về mọi mặt và phấn đấu để trở thành đất nước giàu mạnh, hiện đại, sánh vai với các nước trong khu vực và trên thế giới; bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Đất nước ta đang bước vào một giai đoạn phát triển mới, với những thời cơ, vận hội mới vẫn còn không ít khó khăn, thách thức ở phía trước, nhưng với tinh thần cách mạng yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, quyết chiến, quyết thắng của dân tộc ta trong Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 năm 1945 cần được phát huy cao độ trong công cuộc đổi mới, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội…, làm cho non sông Việt Nam “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn” như Bác Hồ hằng mong ước.

Thế hệ trẻ hôm nay được sinh ra và lớn lên trong hòa bình, đất nước độc lập, tự do, không phải trải qua những năm tháng khó khăn, gian khổ cũng như không được chứng kiến những chiến công vang dội mà cha ông ta đã làm nên nhưng cứ gần đến ngày 2/9 trong lòng chúng ta lại thấy trào dâng niềm cảm xúc và biết ơn sự lãnh đạo của Đảng, của Bác Hồ đã đưa cách mạng Việt Nam, dân tộc Việt Nam đi đến thắng lợi, đất nước hòa bình và nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc như ngày nay. Mỗi người dân Việt Nam, nhất là thế hệ trẻ cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa về mọi mặt, ra sức phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ chính trị được giao để góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước, phát huy tinh thần bất diệt của Bản tuyên ngôn độc lập 2/9/1945.

Nhà báo & Nghề báo

 


Số lượt người xem: 161 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày