SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
3
7
1
3
3
0
Đặc san "Nhà báo & Nghề báo" Thứ Hai, 30/09/2019, 14:35

Thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Bạc Liêu: NHỮNG BÀI HỌC QUÝ GIÁ

Nhìn lại lịch sử, những mốc son chói lọi của quân và dân Bạc Liêu đã được ghi vào sử sách, tô điểm đẹp hơn trong nhiều khúc ca hùng tráng, đó là hai lần giành chính quyền không đổ máu! Nhân văn và trí tuệ, đó cũng chính là sức mạnh của ý Đảng, lòng dân…

Ngày 19/8/1945, hàng vạn người dân thủ đô Hà Nội dự Lễ mít-tinh biểu dương lực lượng tại Quảng trường Nhà hát Lớn, chào mừng Ủy ban Quân quản.                                                                                      Ảnh: TTXVN

Góp vào thắng lợi chung của đất nước trong nhiệm vụ thiêng liêng: giành lại độc lập - tự do - dân chủ cho dân tộc chính là thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945! Thắng lợi này là kết quả tất yếu của quá trình vận động cách mạng liên tục của Đảng bộ từ khi Chi bộ đầu tiên được thành lập năm 1930 đến khi giành lấy chính quyền. 15 năm vận dụng đường lối, chủ trương của Đảng vào tình hình thực tế ở địa phương bằng trí tuệ, sự linh hoạt đã đi đến thành công!

Ngay từ những ngày đầu, Đảng bộ đã đứng ra tập hợp, vận động quần chúng đấu tranh từ tự phát lên tự giác, từ đấu tranh đòi dân sinh đến đòi dân chủ, từ quy mô nhỏ đến quy mô lớn; và xây dựng tổ chức từ thấp đến cao bằng nhiều hình thức thích hợp trong mỗi giai đoạn cách mạng như tổ chức các Hội tương tế, ái hữu, nghiệp đoàn, các Hội phản đế... Đến khi chuyển sang phong trào giải phóng dân tộc, Đảng bộ đã tổ chức các Hội Nông dân, Thanh niên, Phụ nữ cứu quốc… phù hợp với nguyện vọng thực tế, chính đáng của nhân dân. Chính vì vậy, quần chúng luôn coi Đảng là niềm tin tuyệt đối của mình. Từ đó, hệ quả tất yếu là, dù có bị địch khủng bố, phong trào bị đánh phá ác liệt, cơ sở cách mạng nhiều khi bị thiệt hại nặng nề, nhưng Đảng bộ vẫn tồn tại vững bền trong lòng dân, trong sự đùm bọc của nhân dân.

Trong quá trình đấu tranh từ khi có Đảng đến khi giành thắng lợi vẻ vang của Cách mạng tháng Tám, Đảng bộ đã vận dụng hai hình thức đấu tranh chính trị và vũ trang, đồng thời rất coi trọng công tác binh vận, vận động binh lính và nhân viên trong bộ máy ngụy quyền; do đó đã nắm được phần lớn lực lượng bảo an, binh lính và làm tê liệt bộ máy ngụy quyền trước giờ hành động. Suốt 15 năm đấu tranh cách mạng, trên quê hương Bạc Liêu, Đảng ta luôn hiện diện. Tuy bị địch khủng bố hòng tiêu diệt, làm tan rã, thế nhưng mỗi lần được củng cố, đứng dậy là mỗi lần thế lực mạnh hơn, oai hùng hơn và từng bước trưởng thành hơn để dẫn lối cho dân, kề vai sát cánh cùng nhân dân viết nên trang sử vẻ vang của quê hương! Thắng lợi của Cách mạng tháng Tám đã đưa ra những bài học kinh nghiệm quý báu, đó là: Kiên định mục tiêu giành chính quyền về tay nhân dân, thực hiện chính sách ruộng đất cho nông dân là nhân tố đảm bảo huy động cao nhất sức mạnh cách mạng của toàn dân, vai trò chủ lực quân cách mạng của giai cấp nông dân. Đoàn kết luôn là bài học quý trong lãnh đạo cách mạng, phải không ngừng củng cố, mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân trên cơ sở liên minh của giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức. Vận dụng sáng tạo đường lối chiến tranh nhân dân, toàn dân đánh giặc, nắm vững tư tưởng chiến lược tiến công và quan điểm cách mạng bạo lực. Xây dựng hậu phương, căn cứ cách mạng vững chắc được coi là yếu tố đảm bảo cách mạng và kháng chiến lâu dài thắng địch, đồng thời biết nắm bắt thời cơ, chủ động đưa cách mạng phát triển, tận dụng thời cơ lịch sử dốc toàn lực giành thắng lợi cuối cùng. Việc xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, tiền phong gương mẫu, gắn bó với quần chúng là yếu tố then chốt quyết định mọi thắng lợi của cách mạng.

Nhìn từ những bài học lịch sử quý báu để lại, chúng ta có thể áp dụng linh hoạt, sáng tạo vào công cuộc kiến thiết, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ mới nói chung, và nhiệm vụ riêng là phát triển Bạc Liêu lên một tầm cao mới, từng bước thoát ra những khó khăn của một tỉnh nghèo. Cùng với cả nước, Bạc Liêu đặc biệt quan tâm đến một số vấn đề như: xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức ngang tầm với yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới, kết hợp với bảo vệ Đảng, bảo vệ sự lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị và toàn xã hội; chăm lo xây dựng đội ngũ đảng viên xứng đáng là người lãnh đạo, là “đầy tớ” trung thành của nhân dân. Mặt khác, phải xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong sạch, vững mạnh, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả, tăng cường cải cách hành chính trong bộ máy Nhà nước. Quan tâm chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức nhà nước vừa có đức, vừa có tài, vừa “hồng”, vừa “chuyên”, nhất là phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực chuyên môn nghiệp vụ và phương pháp, tác phong công tác, xứng đáng là “công bộc” của dân. Đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, quan liêu, nhất là trong bộ máy Đảng và Nhà nước, trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, làm trong sạch bộ máy, trong sạch đội ngũ cán bộ, đảng viên để không ngừng củng cố niềm tin của nhân dân vào Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa. Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành cần có những chủ trương, chính sách để không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của các tầng lớp nhân dân, nhất là ở những vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa. Quan tâm giải quyết tốt những vấn đề xã hội, nhất là những vấn đề bức xúc, nổi cộm; xây dựng và phát huy sức mạnh đoàn kết của toàn dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước.

Có đường lối, chủ trương, chính sách đúng đắn, hợp lòng dân, tin rằng Bạc Liêu sẽ huy động tối đa sức mạnh của nhân dân để cùng với cả nước xây dựng chủ nghĩa xã hội, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam chủ nghĩa trong thời kỳ mới, từng bước phát triển quê hương Bạc Liêu lên tầm cao mới.

CẨM THÚY

Nguồn: Đặc san "Nhà báo & Nghề báo"

(Bài viết có sử dụng tư liệu trong sách Lịch sử Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu, tập 1, giai đoạn 1927 - 1975).


Số lượt người xem: 168 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày