SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
3
7
1
3
2
8
Đặc san "Nhà báo & Nghề báo" Thứ Năm, 03/10/2019, 08:45

Những dấu ấn trong công tác xây dựng Đảng

Với quyết tâm xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng trong giai đoạn mới, thời gian qua, công tác xây dựng Đảng ở Bạc Liêu luôn được chú trọng khắc phục những điểm yếu, phát huy mặt tích cực. Điều này đã góp phần củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân đối với Đảng, đồng thời là tiền đề quan trọng, tiếp thêm sức mạnh để Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu vững tin thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, cũng như hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV đã đề ra.

Công tác xây dựng Đảng được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tập trung chỉ đạo tại hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 26 - năm 2019.

Hiện nay, tỉnh Bạc Liêu có 1.600 chi bộ với gần 25.200 đảng viên. Đảng bộ tỉnh xác định, công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa then chốt. Chính vì vậy, khi các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn… của Trung ương ban hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy luôn kịp thời chỉ đạo, lãnh đạo toàn Đảng bộ tổ chức học tập, quán triệt nhằm nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ. Đồng thời, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, các cơ quan báo chí đẩy mạnh tuyên truyền, định hướng dư luận, tạo sự thống nhất về tư tưởng, hành động trong Đảng và sự đồng thuận trong nhân dân.

Nhìn lại công tác xây dựng Đảng của tỉnh từ sau Đại hội Đảng bộ lần thứ XV đến nay cho thấy đã có nhiều kết quả quan trọng. Theo đánh giá của Tỉnh ủy Bạc Liêu, đa số cán bộ, đảng viên có nhiều chuyển biến sâu sắc về nhận thức, hành động, ý thức trách nhiệm; mối quan hệ mật thiết với nhân dân tiếp tục được củng cố, góp phần tạo sự đồng thuận trong xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng. Có được kết quả này là do có sự quan tâm rèn luyện đạo đức, lối sống lành mạnh trong cán bộ, đảng viên. Tỉnh ủy đã chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt, có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã ban hành Chỉ thị số 06 thực hiện việc học tập, làm theo gương Bác và nhiều kế hoạch, hướng dẫn chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức triển khai thực hiện. Đặc biệt là ban hành Chỉ thị 12 “về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc; nâng cao trách nhiệm trong thực thi công vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh”.

Đồng chí Phan Như Nguyện, Bí thư Thành ủy TP. Bạc Liêu  (bìa trái) trao huy hiệu Đảng cho đảng viên các chi bộ trực thuộc Đảng bộ TP. Bạc Liêu.                                              Ảnh: H.T

Trong rất nhiều hội nghị, lãnh đạo tỉnh đều nhấn mạnh và đề cao quyết tâm xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đây chính là quyết tâm chính trị cao, đầy trách nhiệm của Đảng bộ tỉnh trong giai đoạn mới. Trong chỉ đạo công tác xây dựng Đảng, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy luôn đề cao tinh thần đoàn kết, đề cao việc phê và tự phê bình nghiêm khắc; chủ động làm việc với cấp ủy một số địa phương có dư luận về tình trạng mất đoàn kết nội bộ, vi phạm nguyên tắc sinh hoạt đảng, thực hiện không nghiêm quy chế làm việc..., để làm rõ, chấn chỉnh và có biện pháp xử lý kịp thời, có tác dụng răn đe, ngăn ngừa các biểu hiện vi phạm.

Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV đề ra mục tiêu phấn đấu đưa Bạc Liêu trở thành tỉnh khá của khu vực, trung bình khá của cả nước. Để thực hiện mục tiêu này, lãnh đạo tỉnh đã đề ra nhiều giải pháp thực hiện, trong đó đặc biệt quan tâm chú trọng giải pháp về công tác cán bộ. Như Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Cán bộ là gốc của mọi công việc, công việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hay kém”, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh luôn thể hiện quyết tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo vừa đảm bảo nguồn cán bộ có đủ phẩm chất đạo đức, năng lực cho giai đoạn hiện tại cũng như những năm tiếp theo.

Thông qua thực hiện công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị đã góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Đặc biệt là lĩnh vực kinh tế luôn duy trì mức tăng trưởng cao; những định hướng lớn trong phát triển kinh tế của tỉnh đã được khởi động và có những bước đi tích cực; văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ; an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, không để xảy ra điểm nóng. Thông qua các hoạt động văn hóa - xã hội, hoạt động đối ngoại, hình ảnh đất và người Bạc Liêu từng bước được nâng lên. Đây chính là tiền đề quan trọng, tiếp thêm sức mạnh để Đảng bộ vững tin hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV đã đề ra.

TUẤN KIỆT

Nguồn: Đặc san "Nhà báo & Nghề báo"


Số lượt người xem: 169 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày