SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
3
7
1
3
2
2

 

CÁC CÂU LẠC BỘ TRỰC THUỘC HỘI NHÀ BÁO TỈNH BẠC LIÊU

***

 

Câu lạc bộ Nhà báo trẻ

 

 

 

 

 

             

              - Chủ nhiệm CLB:   

                                                           ĐT:

                                                      Email:

              - CLB có …. Thành viên

             

       

 

Câu lạc bộ Nhà báo nữ

 

 

 

 

 

             

              - Chủ nhiệm CLB:   

                                                           ĐT:

                                                      Email:

              - CLB có …. Thành viên

             

       

 

Câu lạc bộ Ảnh báo chí

 

 

 

 

 

             

              - Chủ nhiệm CLB:   

                                                           ĐT:

                                                      Email:

              - CLB có …. Thành viên