SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
3
9
4
1
7
7
Tin tức - Sự kiện Thứ Năm, 11/04/2019, 14:25

Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh: Gắn việc học và làm theo Bác với thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị

Theo đánh giá của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, qua 3 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 06 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tạo được chuyển biến trong nhận thức, hành động của cấp ủy, cơ quan, đơn vị, nhất là cán bộ, đảng viên trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của từng tập thể, cá nhân tại các cơ quan, đơn vị trong khối.

Đồng chí Lê Thanh Giang - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh trao giấy khen cho các cá nhân có thành tích tốt trong học tập và làm theo Bác.                                                                             Ảnh: X.T

Đã qua, việc xây dựng kế hoạch “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” của tập thể, cá nhân được các cấp ủy đảng quan tâm với nhiều hình thức đa dạng, gắn với thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao của từng tập thể, cá nhân. Qua 3 năm triển khai thực hiện, có 495 lượt tập thể xây dựng kế hoạch thực hiện, 8.050 lượt đảng viên xây dựng cam kết thực hiện cá nhân. Hầu hết các đảng bộ, chi bộ trực thuộc đã chọn những nội dung phù hợp để thực hiện. Trong đó, các cấp ủy, cơ quan, đơn vị chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống; chỉnh đốn tác phong, lề lối làm việc, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên. Người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị tự giác đăng ký rèn luyện học tập và làm theo Bác gắn với các nội dung chuyên đề học tập từng năm, đồng thời cam kết không vi phạm các biểu hiện theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Trong quá trình thực hiện Chỉ thị 05, 06, cùng với nội dung các chuyên đề do Trung ương hướng dẫn, các cấp ủy đã chủ động xây dựng nội dung học tập và làm theo phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của ngành, cơ quan, đơn vị gắn với nhiệm vụ chính trị được giao, coi đây là công việc quan trọng, thường xuyên. Nhiều cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm túc việc tổ chức sinh hoạt học tập và làm theo Bác hằng tháng lồng ghép với sinh hoạt chi bộ, có kiểm điểm, đánh giá những hạn chế, khuyết điểm của cán bộ, đảng viên.

Trong 3 năm qua, Ban Thường vụ Đảng ủy khối thành lập 7 đoàn kiểm tra, giám sát thực tế ở 28 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, nội dung kiểm tra việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 06 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và việc thực hiện Chỉ thị số 12 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính. Ngoài việc ghi nhận những kết quả đạt được, quá trình kiểm tra, giám sát đã thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm của từng cơ quan, đơn vị, đồng thời gợi ý những giải pháp khắc phục. Qua đó, góp phần xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh; kịp thời uốn nắn những nhận thức lệch lạc, chấn chỉnh việc thiếu ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, đồng thời có tác dụng ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Công tác biểu dương, khen thưởng gương điển hình tiên tiến cũng được các cấp ủy quan tâm. Qua 3 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 06 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy khối quyết định khen thưởng cho 16 tập thể và 37 cá nhân trong Đảng bộ khối có thành tích tiêu biểu. Các cấp ủy cơ sở cũng thực hiện khá tốt việc biểu dương, khen thưởng và nhân rộng những điển hình tiêu biểu, gương người tốt - việc tốt tại cơ quan, đơn vị, từ đó tạo sức lan tỏa để giáo dục lẫn nhau; ghi nhận những nỗ lực, phấn đấu của các tập thể, cá nhân trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

XUÂN THƯỞNG

Nguồn:www.baobaclieu.vn

 


Số lượt người xem: 384 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày