SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
3
9
4
0
1
6
Tin tức - Sự kiện Thứ Tư, 21/08/2019, 14:20

KỶ NIỆM 74 NĂM NGÀY LẬP QUỐC

Bản Tuyên ngôn Độc lập là vǎn kiện lịch sử có ý nghĩa vô cùng trọng đại đối với vận mệnh của dân tộc VN ta sau khi Cách mạng Tháng Tám thành công, cũng đồng thời chấm dứt ách thống trị đế quốc Pháp, phát xít Nhật, và chính quyền phong kiến.  Chủ quyền đất nước đã thuộc về nhân dân.

Cách nay 74 năm, ngày 2-9-1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ lâm thời- tức là ủy ban Dân tộc giải phóng Trung ương - Người đọc bản Tuyên ngôn Độc Lập. Lời nói của Người trang trọng đầm ấm vang trên quảng trường Ba Đình lịch sử. Người khẳng định: "Một dân tộc đã gan góc chống ách nô lệ của Pháp hơn 80 nǎm nay, một dân tộc đã gan góc đứng về phe Đồng minh chống phát xít mấy nǎm nay dân tộc đó phải được tự do! Dân tộc đó phải được độc lập!".

Người trịnh trọng tuyên bố trước toàn thế giới: "Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và thật sự đã thành một nước tự do, độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do và độc lập ấy".

Tuyên ngôn Độc lập là bản hùng ca viết tiếp những trang sử huy hoàng của 4 ngàn nǎm về trước, đã đánh dấu một thế kỷ chiến đấu và chiến thắng chủ nghĩa thực dân và phong kiến, mở ra một kỷ nguyên mới trên đất nước ta. Xây dựng một chính quyền cách mạng, một nhà nước của dân-do dân-vì dân.

Tuyên ngôn Độc lập không chỉ đã khai sinh một nhà nước- Nước Việt Nam Dân Chủ Cộng hòa, nhà nước độc lập đầu tiên trong hệ thống thuộc địa thế giới, mà còn báo hiệu sự thành lập một chế độ xã hội mới- chính quyền công nông đầu tiên ở Đông Nam châu Á, từ đây với tư cách người chủ thực sự của đất nước, nhân dân Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản đã kiên cường đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc và chế độ phong kiến.

Ba mươi nǎm sau ngày Tuyên ngôn khai quốc. Nǎm 1975, Đảng ta, quân dân ta đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử vẻ vang: giải phóng hoàn toàn miền Nam, kết thúc thắng lợi sự nghiệp cách mạng dân tộc- dân chủ, tiến hành thống nhất nước nhà.

Tổ quốc ta được độc lập, non sông gấm vóc liền một dãy, nhân dân ta được tự do, hạnh phúc, tinh thần bất diệt của Bản Tuyên ngôn Độc lập mãi mãi khắc sâu vào ký ức của mỗi người dân Việt Nam. Chúng ta càng củng cố niềm tin sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng trên con đường xây dựng đất nước vì mục tiêu Dân giàu-Nước mạnh-Dân chủ-Công bằng-Văn minh./.

Trần Liêu


Số lượt người xem: 266 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày