SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
3
9
3
9
4
0
Tin trong tỉnh Thứ Tư, 13/11/2019, 15:00

DÂN VẬN KHÉO NĂM 2019 BẮT ĐẦU TỪ CƠ SỞ

Thực hiện “Năm Dân vận khéo – 2019” thành ủy Bạc Liêu chọn xã Vĩnh Trạch tập trung triển khai thực hiện, mà cao điểm là kết hợp với công tác hành quân dã ngoại huấn luyện quân sự hằng năm, tháng thanh niên tình nguện hè 2019…Phương châm là xuất phát điểm tử cơ sở. nhằm cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết, quyết định, đề án lớn về công tác Dân vận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã ban hành và chỉ đạo công tác Dân vận  gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII). tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW về công tác Dân vận gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, năm nay là năm thứ 4 liên tiếp, thành ủy Bạc Liêu tổ chức “ Năm Dân vận khéo”, phát động tất cả các cơ quan, đơn vị các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng.

Theo đó là một chuỗi hoạt động thực tiễn sâu rộng trong hệ thống chính trị, là môi trường để cán bộ đảng viên, đoàn viên , hội viên, lực lượng vũ trang các cấp rèn luyện kỷ năng vận động quần chúng, tổ chức và lãnh đạo các phong trào quần chúng, tổng kết những mô hình hay về dân vận khéo để nhân rộng trong thời gian tiếp theo.

Kinh nghiệm từ các năm trước cho thấy việc tổ chức “Năm Dân vận khéo” đã đem lại nhiều kết quả tích cực, nhiều công trình phần việc đã diễn ra đúng tiến độ, đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, đó là đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên, lòng tin của quần chúng nhân dân đối với các ủy đảng – chính quyền được củng cố, đặc biệt là hình ảnh người cán bộ, đảng viên trở nên gần gũi, thân thiện hơn vối cộng đồng dân cư.…

Lãnh đạo thành phố xác định công tác tuyên truyền về mục đích ý nghĩa, sự cần thiết của việc tổ chức “ Năm dân vận khéo” có vai trò đặc biệt quan trọng, cần được tổ chức sâu rộng đến tất cả cán bộ, đảng viên từ xã đến ấp và mọi người dân. Đặc biệt là sự gương mẫu đi đầu của cán bộ đảng viên, hội viên các tổ chức chính trị xã hội, vừa là truyên viên vừa là tình nguyện viên vận động nhân dân hiểu và thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các Nghị quyết của Đảng các cấp, đặc biệt là chủ trương xây dựng các tiêu chí ấp văn hóa, gia đình văn hóa..

Yêu cầu đặt ra trước nhất là tất cả hoạt động đều hướng tới phục vụ lợi ích thiết thực của nhân dân, huy động sức dân tham gia phát triển kinh tế xã hội, mọi công trình phần việc được tổ chức công khai minh bạch, theo phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và người dân hưởng lợi.

Việc chọn xã Vĩnh Trạch thực hiện năm dân vận khéo còn là điều kiện thuận lợi để xã Vĩnh Vĩnh Trạch từ một xã đạt chuẩn nông thôn mới tiến tới xây dựng xã nông thôn mới nâng cao.

Trần Liêu


Số lượt người xem: 202 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày