Liên kết web
Góp ý website
Liên hệ
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2019

Tin trong tỉnh
Thứ hai, 25/05/2020, 16:02
Màu chữ Cỡ chữ
Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2019

Sáng 25/12, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước dự hội nghị.

Dự hội nghị tại điểm cầu Bạc Liêu có đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Bí thư, Phó Bí thư Thường trực các huyện, thị, thành ủy và các Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy…

Năm 2019, toàn ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã chủ động tham mưu thực hiện toàn diện, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm và ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định, quy chế về công tác tổ chức xây dựng Đảng, nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI); Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và các quy định về trách nhiệm nêu gương, nhất là Quy định 08 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Việc đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” được tiến hành với nhiều biện pháp mạnh mẽ và có chuyển biến tích cực. Các địa phương, đơn vị như: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Ninh Bình, An Giang, Bạc Liêu, Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương… đã triển khai những mô hình hay, cách làm mới, sáng tạo, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Trong năm 2019, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tiếp tục được sắp xếp tinh gọn; chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của các tổ chức được rà soát, bổ sung, hoàn thiện phù hợp với tình hình thực tế, từng bước khắc phục sự trùng lắp, chồng chéo hoặc bỏ sót nhiệm vụ. Các tỉnh như: Quảng Ninh, Lâm Đồng, Bình Phước, Bạc Liêu… đã mạnh dạn thực hiện một số mô hình thí điểm về sắp xếp tổ chức bộ máy theo tinh thần Nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng phù hợp với tình hình thực tiễn địa phương, cơ sở,  mang lại hiệu quả thiết thực. Công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ có nhiều đổi mới, đạt kết quả tích cực, cơ bản đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới.

Năm 2020, Ban Tổ chức Trung ương đề ra 8 nhiệm vụ trọng tâm thực hiện những nội dung cơ bản, như: Chuẩn bị, tổ chức tốt Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gắn với đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị; thực hiện có hiệu quả các nghị quyết Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng; tiếp tục xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đảng viên.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trần Quốc Vượng nhấn mạnh: Ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng. Tuy nhiên, đồng chí Trần Quốc Vượng cũng đề nghị: Ngành Tổ chức xây dựng Đảng phải quan tâm làm thật tốt, chặt chẽ về công tác nhân sự cho Đại hội Đảng các cấp; kiên quyết, kiên trì thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đưa việc nêu gương trở thành việc làm thường xuyên, liên tục; tăng cường và nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ các cấp; củng cố và tăng cường xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng Đảng.

BBT

Số lượt xem: 288

Nguồn: www.baobaclieu.vn

Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HỘI NHÀ BÁO TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: ông Nguyễn Duy Hoàng
Địa chỉ: Số 25, đường Lê Văn Duyệt, Phường 3, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 07813.828 381. Fax: 07813.282 381