Liên kết web
Góp ý website
Liên hệ
Thăm dò
Thống kê truy cập

null TỔNG KẾT THI ĐUA NĂM 2020 CỤM CÁC HỘI NHÀ BÁO NAM SÔNG HẬU

Tin tức|Hoạt động Hội
Thứ sáu, 05/03/2021, 14:46
Màu chữ Cỡ chữ
TỔNG KẾT THI ĐUA NĂM 2020 CỤM CÁC HỘI NHÀ BÁO NAM SÔNG HẬU

Quang cảnh Hội nghị

Tại Cần Thơ , Hội Nhà báo Việt Nam thành phố Cần Thơ với vai trò cụm Trưởng đã chủ trì hội nghị tổng kết công tác thi đua năm 2020 Cụm các Hội Nhà báo Nam Sông Hậu, triển khai phương hướng nhiệm vụ công tác thi đua năm 2021. Nhà báo Nguyễn Bé đến dư và phát biểu chỉ đạo.
Năm qua, bảy Hội Nhà báo Cụm Nam sông Hậu đã có nhiều hoạt động thiết thực, đóng góp tích cực và có hiệu quả vào việc thực hiện các nhiệm vụ mục tiêu Hội Nhà báo Việt Nam yêu cầu.
Ở từng địa phương vai trò của Hội cũng được phát huy đúng mức, Hội đã tập hợp lực lượng hội viên trong khu vực làm tốt công tác thông tin tuyên truyền theo đúng tôn chỉ mục đích của Báo chí cách mạng Việt Nam . Đẩy mạnh tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Đặc biệt đội ngũ làm báo trong Cụm đã thực hiện tốt tinh thần Nghị quyết số 35 – NQ/TW của Bộ Chính trị ngày 22/10/2018 về “ Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Phối hợp với các cơ quan báo chí đã tổ chức nhiều hoạt động nhằm đổi mới và nâng cao chất lượng báo chí. Tổ chức các giải báo chí nhằm tôn vinh các Nhà báo giỏi, quảng bá nhiều tác phẩm báo chí có chất lượng cao….
Tổng kết công tác thi đua năm 2020, đơn vị Hội Nhà báo tỉnh Sóc Trăng được Hội nghị bình chọn đề nghị Hội Nhà báo Việt Nam tặng cờ thi đua.  Hội Nhà báo tỉnh An Giang được chọn đề nghị Hội Nhà báo Việt Nam tặng Bằng khen .  

Trần Liêu
 

Số lượt xem: 468

Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HỘI NHÀ BÁO TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: ông Nguyễn Duy Hoàng
Địa chỉ: Số 25, đường Lê Văn Duyệt, Phường 3, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 07813.828 381. Fax: 07813.282 381