Liên kết web
Góp ý website
Liên hệ
Thăm dò
Thống kê truy cập

null UBND tỉnh: Phát động phong trào thi đua chào mừng Đại hội Đảng các cấp

Tin trong tỉnh
Thứ ba, 19/03/2019, 14:52
Màu chữ Cỡ chữ
UBND tỉnh: Phát động phong trào thi đua chào mừng Đại hội Đảng các cấp

(BL-LD) Để thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp, hướng tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Bạc Liêu lần thứ V, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 39/KH-UBND về phát động phong trào thi đua với phương châm hành động: “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả”.

Theo đó, các cấp, các ngành tập trung phát động thi đua toàn diện trong toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; gắn với phong trào thi đua đẩy mạnh việc học tập và làm thẹo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 06-CT/TW của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Chỉ thị số 12 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tạo sự chuyển biến về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và cải cách hành chính ở mỗi cơ quan, đơn vị và từng cá nhân; quan tâm phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến; kịp thời tuyên dương, khen thưởng và tuyên truyền về những tấm gương người tốt, việc tốt để mọi người học tập, noi theo; tạo khí thế thi đua sôi nổi, cổ vũ mọi người phát huy mọi khả năng và phẩm chất tốt đẹp để hoàn thành các nhiệm vụ; các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát, so sánh với các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, có kế hoạch chỉ đạo tập trung và phát động trong cán bộ, nhân dân phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch được giao hàng năm; mỗi địa phương, đơn vị xác định các công trình trọng điểm, các phần việc cần tập trung chỉ đạo; mỗi tập thể phải đăng ký đảm nhận và phấn đấu hoàn thành nhiều công trình, phần việc thiết thực chào mừng; thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm tạo bước chuyển biến mạnh về chất trong các phong trào thi đua; thi đua phải bám sát nhiệm vụ chính trị, thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và của từng ngành, từng địa phương, từng đơn vị, cơ sở.
Để tổ chức thực hiện, UBND tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch cụ thể, tổ chức phát động phong trào thi đua và có trách nhiệm triển khai thực hiện thắng lợi kế hoạch; các cơ quan thông tin đại chúng tăng cường tuyên truyền về ý nghĩa, mục đích và kết quả của phong trào thi đua; kịp thời biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua để nhân rộng.

Nguồn: www.baobaclieu.vn

Số lượt xem: 109

Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HỘI NHÀ BÁO TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: ông Nguyễn Duy Hoàng
Địa chỉ: Số 25, đường Lê Văn Duyệt, Phường 3, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 07813.828 381. Fax: 07813.282 381