Liên kết web
Góp ý website
Liên hệ
Thăm dò
Thống kê truy cập

Chức năng nhiệm vụ

Chức năng nhiệm vụ
Thứ hai, 25/05/2020, 16:38
Màu chữ Cỡ chữ
Chức năng nhiệm vụ

Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh

Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh là cơ quan lãnh đạo của Hội Nhà báo tỉnh giữa hai kỳ Đại hội. Ban Chấp hành họp thường kỳ 6 (sáu) tháng một lần, khi cần có thể họp bất thường. Ban Chấp hành có nhiệm vụ:

1. Lãnh đạo thực hiện Ðiều lệ, nghị quyết Đại hội, nghị quyết Ban Chấp hành và các nhiệm vụ của Hội Nhà báo Việt Nam đề ra;

2. Lãnh đạo các liên chi hội, chi hội cơ sở và hội viên thực hiện các nghị quyết Đại hội, nghị quyết Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh;

3. Phản ánh, kiến nghị với cấp ủy, chính quyền tỉnh về chỉ đạo, quản lý báo chí và tình hình hoạt động báo chí của địa phương; tham gia ý kiến về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ lãnh đạo cơ quan báo chí (theo quy chế phối hợp);

4. Tổ chức bồi dưỡng chính trị, nghiệp vụ; bảo vệ quyền lợi hợp pháp của hội viên;

5. Kiểm tra việc thực hiện Quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam của các liên chi hội, chi hội, hội viên do Hội Nhà báo tỉnh quản lý;

6. Xem xét nghị quyết của chi hội về việc xét kết nạp hội viên, khen thưởng, kỷ luật cán bộ Hội, hội viên, khai trừ hội viên và báo cáo Ban Thường vụ Hội Nhà báo Việt Nam chuẩn y;

7. Triệu tập và chuẩn bị nội dung Đại hội nhiệm kỳ, Đại hội bất thường hoặc Hội nghị giữa nhiệm kỳ của Hội Nhà báo tỉnh;

8. Bầu Ban Thường vụ, Ban Kiểm tra bằng phiếu kín. Các uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Kiểm tra phải là thành viên của Ban Chấp hành Hội. Người trúng cử phải có quá nửa số phiếu hợp lệ tán thành;

9. Quyết định thành lập các đơn vị giúp việc của Ban Chấp hành, các tổ chức trực thuộc như: Văn phòng; các ban chuyên môn, nghiệp vụ của Hội, liên chi hội, chi hội, câu lạc bộ báo chí.

Nhiệm vụ của Chi hội

1. Quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết của tổ chức hội cấp trên.        

2. Tạo điều kiện để hội viên được bồi dưỡng, nâng cao trình độ chính trị, tư tưởng, đạo đức và nghiệp vụ; chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của hội viên.

3. Đôn đốc, kiểm tra hội viên chấp hành Điều lệ Hội, Quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam và những nhiệm vụ do tổ chức Hội phân công.       

4. Phát triển hội viên theo quy định của Điều lệ Hội.

5. Chi hội có trách nhiệm thu, nộp hội phí theo quy định của Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam.

6. Xem xét tư cách hội viên, đề nghị Hội khen thưởng, kỷ luật hội viên.

Số lượt xem: 182

Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HỘI NHÀ BÁO TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: ông Nguyễn Duy Hoàng
Địa chỉ: Số 25, đường Lê Văn Duyệt, Phường 3, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 07813.828 381. Fax: 07813.282 381